Policy för hantering av personuppgifter

Hem » Policy för hantering av personuppgifter

Inledning

Resebyråverksamheten med samlingsnamn TrainPlanet, inklusive men inte begränsat till webbsidan TrainPlanet.com, bedrivs av Train Planet AB (org nr/VAT SE556614310201), samt i förekommande fall med bifirma Tågbokningen i Sverige. Framgent benämns Train Planet AB bara som ”TrainPlanet” eller ”vi”. Den vars personuppgifter hanteras enligt denna policy benämns som ”du”.
Denna policy omfattar alla omständigheter där TrainPlanet hanterar en eller flera av dina personuppgifter. Policyn kan ändras från tid till annan och det är den vid var tid aktuella policyn som gäller.

 

Detta är personuppgifter

Alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig anses vara personuppgifter. Några exempel på detta är din adress, ditt personnummer, och ditt telefonnummer. Uppgifterna behöver i sig inte vara känsliga för att kvalificeras som personuppgifter. Det väsentliga för bedömningen är om uppgifterna kan användas för att identifiera dig.

 

Detta är dina rättigheter

Dina personuppgifter är ytterst dina, och det ger dig vissa rättigheter när vi hanterar dessa uppgifter. Du har bl.a. rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi lagrat, rätta personuppgifter, ge eller återta samtycke till vår hantering av dina personuppgifter, och rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

 

Så nyttjar du dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss om du vill ta del av de personuppgifter som vi lagrat om dig, rätta en personuppgift, eller begära att en personuppgift raderas. Se avsnittet Kontaktuppgifter nedan.

 

Så återkallar du samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar vissa av dina personuppgifter. Detta gör du på samma ställe som du först lämnade ditt samtycke. Om du samtyckt till att ta emot våra nyhetsbrev så återkallar du samtycke genom att använda länken som finns lägst ner i varje nyhetsbrev.

 

Vissa personuppgifter kan inte uppdateras eller raderas

De personuppgifter som vi måste lagra eller bearbeta i enlighet med en rättslig förpliktelse kan inte alltid rättas eller raderas. Detsamma gäller för personuppgifter som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. för att leverera en produkt eller tjänst som du har beställt. Under sådana omständigheter kan dina personuppgifter raderas först efter att alla relevanta åtaganden är slutförda och rättsliga förpliktelser upphört.

 

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

Aktuell dataskyddsförordning ställer upp ett flertal rättsliga grunder för insamling och bearbetning av personuppgifter. Beroende på hur du interagerar med TrainPlanet kommer olika rättsliga grunder vara tillämpliga.

 

Samtycke

Denna rättsliga grund aktualiseras när du tillfrågas om att aktivt samtycka till insamling av en eller flera personuppgifter. Du väljer själv om du samtycker till denna insamling och kan när som helst återkalla ditt samtycke i framtiden.

 

Avtal

Denna rättsliga grund aktualiseras när du ingår ett avtal med oss och vi måste samla in personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig i enlighet med det avtalet.

 

Rättslig förpliktelse

Denna rättsliga grund aktualiseras när vi enligt gällande rätt är skyldiga att lagra vissa personuppgifter.

 

Intresseavvägning

Denna rättsliga grund aktualiseras när vi har ett berättigat behov som väger tyngre än din rätt till skydd för uppgifterna.

 

Så hanterar vi personuppgifter

För att göra din upplevelse som besökare eller kund hos oss så bra som möjligt behöver vi samla in vissa personuppgifter. Vilka personuppgifter som behövs beror på vilka av våra tjänster och/eller webbsidor som du använder.

Personuppgifter som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, och för att tillhandahålla de tjänster som du begär, kommer bearbetas utan ditt uttryckliga samtycke. Personuppgifter som inte är nödvändiga bearbetas endast med ditt uttryckliga samtycke.

 

När du ringer oss

Ditt telefonnummer och alla uppgifter som du lämnar lagras. Vid köp över telefon spelas ditt samtal in för din och vår trygghet. Inspelningen krypteras och endast personer med särskild behörighet har åtkomst till inspelningen.

 

När du skickar e-post till oss

Ditt namn, din e-postadress och alla uppgifter som du själv lämnar lagras för att vi ska kunna besvara din aktuella fråga samt kunna hjälpa dig snabbare i framtiden. Rättslig grund är intresseavvägning.

 

När du kontaktar oss i sociala media

Ditt namn, din e-postadress och alla uppgifter som du själv lämnar lagras för att vi ska kunna besvara din aktuella fråga samt kunna hjälpa dig snabbare i framtiden. Rättslig grund är intresseavvägning.

 

När du köper produkter/tjänster

De uppgifter som vi behöver för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att leva upp till aktuell lagstiftning lagras. Detta inkluderar ditt namn och din e-postadress och/eller telefonnummer, och i vissa fall din adress, ditt födelsedatum eller personnummer och andra relevanta uppgifter. Rättslig grund är avtal.

 

När du besöker en av våra webbsidor

De uppgifter som vi behöver för att leverera förväntad funktionalitet lagras, exempelvis cookies som möjliggör användandet av en elektronisk varukorg (t.ex. vid en pågående beställning) eller cookies som möjliggör presentation av information som du efterfrågat (t.ex. vid sökning i en tidtabell). Rättslig grund är intresseavvägning. Ytterligare personuppgifter kan i förekommande fall samlas in med ditt uttryckliga samtycke.
När du begär att få vårt nyhetsbrev: Ditt namn och din e-postadress lagras i syfte att kunna tillhandahålla dig utskick av nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen samtyckt till detta. Rättslig grund är samtycke.

 

När du begär att få vårt nyhetsbrev

Ditt namn och din e-postadress lagras i syfte att kunna tillhandahålla dig utskick av nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen samtyckt till detta. Rättslig grund är samtycke.

 

Så lagrar och skyddar vi personuppgifter

Alla personuppgifter lagras på det säkrast möjliga sätt som är praktiskt möjligt. Om möjligt lagrar vi dina personuppgifter själva, men i vissa fall är det nödvändigt att dessa lagras eller bearbetas av en tredje part. I dessa fall säkerställer vi att din data lagras och/eller bearbetas lika säkert hos vår samarbetspartner som hos oss själva.

 

Här lagrar vi dina personuppgifter

I första hand lagrar vi dina uppgifter i Sverige, i andra hand inom den Europeiska Unionen och i tredje hand i USA. När din uppgifter lagras inom EU omfattas den av samma krav och regler som när den lagras i i Sverige. Om dina uppgifter lagras i USA så skyddas och hanterar uppgifterna på ett adekvat sätt i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Vi säkerställer detta genom att endast samarbeta med företag som är certifierade genom EU-US Privacy Shield-programmet.

 

Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter upp till 26 månader efter det att ändamålet som de insamlades för har uppnåtts, eller så länge som en rättslig förpliktelse kräver att vi lagrar uppgifterna. Du kan när som helst begära att vi raderar de personuppgifter som vi lagrat om dig, såvida personuppgiften inte omfattas av en rättslig förpliktelse som har företräde.

 

Så delas dina personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om dig till utomstående. I vissa fall är det dock nödvändigt att vissa personuppgifter delas med tredje part för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Nedan sammanställer vi de tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med och varför.

 

Reseoperatörer

När du köper biljetter till tåg och bussar som är personliga så behöver reseoperatören – den part som fysiskt utför själva resan – som regel veta vem du är och hur de kan kontakta dig.

 

Systemleverantörer

När du köper en resa eller ett resekort hos oss så använder vi oss av bokningssystem som kommunicerar med de reseoperatörer som svarar för själva resan. Det är därför tekniskt nödvändigt att systemleverantören tar del av de uppgifter som reseoperatören i sin tur ska ta del av.

 

Betalningsleverantörer

När du köper en produkt eller tjänst av oss så behöver vissa personuppgifter kommuniceras mellan oss och våra betalningsleverantörer. Detta sker för att möjliggöra betalningen och därutöver för din och dina uppgifters säkerhet.

 

Myndigheter

Vissa uppgifter har vi en rättslig förpliktelse att lagra under lång tid. I normalfallet så handlar det om underlag för de köp som genomförts, vilket lagras som en del av vår bokföring, och kan begäras in av bl.a. Skatteverket.

 

Polis och åklagare

Vi samarbetar från tid till annan med rättsväsendet för att skydda våra kunder. När så sker lämnar vi ut de personuppgifter som är belagda med en rättslig förpliktelse.

 

Så använder vi cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator genom exempelvis din webbläsare. Cookies har många användningsområden och vad en specifik cookie gör kan variera. Alla cookies är inte nödvändiga, men många fyller en viktig funktion för att garantera att du får bästa möjliga upplevelse av våra webbsidor.

Detta inkluderar men är inte begränsat till:

1. Lagra innehållet i varukorg vid beställningar
2. Komma ihåg dina pågående sökningar i tidtabeller
3. Komma ihåg vilka notiser och undersökningar som du tagit del av så dessa inte visas igen
4. Visa det språk och/eller den valuta som du har valt
5. Samla in anonym statistik som hjälper oss förbättra våra tjänster
För sådana cookies inhämtar vi inte ditt uttryckliga samtycke, eftersom de inte omfattar dina personuppgifter, och endast används för att leverera den tjänst eller de funktioner som du själv begärt, samt för att långsiktigt göra dessa bättre.

Andra cookies kan förbättra din upplevelse på vår webbsida och på andra genom att till exempel visa dig mer relevanta och personligt anpassad annonser.

Detta inkluderar men är inte begränsat till:

1. Visa annonser på Facebook, Bing, Google och Twitter för produkter som du visat intresse för.
2. Exkludera dig från att se annonser på Facebook, Bing, Google och Twitter för produkter som du troligtvis inte är intresserad av eller redan har köpt.
För sådana cookies inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke. Om du lämnat samtycke tidigare och senare ändrar dig kan du återkalla ditt samtycke på samma ställe som du lämnade det.

 

Integritet i sociala medier

När du interagerar med oss i sociala media samlar vi inte aktivt in eller bearbetar dina personuppgifter. Däremot kan andra i vissa fall ta del av dina personuppgifter, exempelvis ditt namn om du skriver ett offentligt inlägg på vår Facebook-sida, och de uppgifter som du själv lämnar.

Vi uppmuntrar till en aktiv och transparent dialog med våra kunder i sociala medier. Vår ambition är därför att alltid så hjälpsamt som möjligt, och så snabbt som möjligt, besvara samtliga kommentarer, inlägg och meddelanden. För att dialogen ska vara konstruktiv förutsätter vi ömsesidig ärlighet och god ton. Till god ton hör att diskussionen är fri från svordomar, sexism, rasism eller andra nedlåtande formuleringar. Med ärlighet avses att osanna påståenden eller faktafel inte ska publiceras då detta kan missleda andra som tar del av dialogen.

 

Ditt ansvar i sociala media

Om du publicerar personuppgifter offentligt genom våra sociala kanaler (t.ex. vår Facebook-sida) så ansvarar du själv i helhet för detta. Vi rekommenderar att du aldrig publicerar känsliga uppgifter offentligt. Skriv till oss i privat meddelande (motsv.) om du har frågor angående ett pågående ärende eller om du behöver uppge personuppgifter.

 

Så kan du hantera dina personuppgifter i sociala media

Du kan beroende på aktuell social kanal själv rätta eller radera dina inlägg. Om detta inte är möjligt kan du kontakta oss för att radera dina inlägg. Vi har inte möjlighet att rätta dina inlägg.

 

Detta händer om denna policy inte följs

Inlägg, kommentarer, meddelanden och motsvarande som inte följer denna policy kan komma att raderas eller på annat vis begränsas utan förhandsinformation.

 

Kontaktuppgifter

TrainPlanet är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Om du vill begära ut, rätta, eller radera några av de uppgifter som vi lagrat om dig framställer du din förfrågan till oss skriftligen eller via e-post. Du kommer också behöva styrka din identitet på lämpligt vis, till exempel genom en fotokopia av identitetshandlingar.

Vi lämnar för din säkerhet inte ut några personuppgifter, eller registrerar några förändringar av dessa, utan att det ovanstående uppfylls.

Train Planet AB
Storsjöstråket 15
831 34 Östersund

 

Så klagar du

Om du anser att vi på något vis inte hanterat dina personuppgifter i enlighet med gällande rätt så uppmanar vi dig att i första hand kontakta oss. Vi är måna om att värna din integritet och om vi på något vis skulle ha brustit i detta så vill vi veta det så fort som möjligt. Du har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Datainspektionen.