Uppdaterad 2023-03-08   

Våra användarvillkor förklarar reglerna och riktlinjerna som hjälper till att definiera vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller våra kunder. Se till att du är bekant med dessa riktlinjer när du använder vår webbplats och innan du köper våra produkter.

Ansvarsfriskrivning:


Ändamål

Train Planets syfte med denna webbplats är att tillhandahålla allmän information samt försäljning av Tågkort/Tåg-buss biljetter. Train Planet AB gör en rimlig ansträngning för att tillhandahålla korrekt information på webbplatsen, men kan inte garantera att informationen alltid är korrekt. All information på webbplatsen kan komma att ändras.


Ansvar

Train Planet AB har sammanställt webbplatsen med största omsorg. Under inga omständigheter kommer Train Planet AB, eller någon av dess medlemmar, styrelseledamöter, anställda eller rådgivare att acceptera något ansvar eller ansvar för några (konsekvenser av) uppenbara misstag, felaktigheter eller ofullständighet i (informationen på) webbplatsen. I synnerhet kommer Train Planet AB inte att hållas ansvarig för eventuella misstag eller felaktigheter i priser och villkor relaterade till användningen och/eller giltigheten av tågkort samt tåg/bussbiljetter. Användare av webbplatsen gör sig förstådd att Train Planet AB är en återförsäljare av tågkort samt tåg- och bussbiljetter.


Andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller information om andra webbplatser. Informationen på dessa webbplatser har inte undersökts eller analyserats av Trainplanet.com. Trainplanet.com kommer inte att hållas ansvarig eller ansvarig för (kvaliteten av) tjänster som tillhandahålls av dessa andra företag som är listade på webbplatsen. Om det finns några klagomål på dessa tredje parter, vänligen kontakta Train Planet AB.


Ändringar av användningsvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa användningsvillkor vid behov. De tillämpliga villkoren definieras av inköpsdatum, om inte mer förmånliga villkor publiceras i efterhand. Uppdaterade användarvillkor kommer att publiceras på våra webbplatser och tidigare versioner kommer att fortsätta att vara tillgängliga vid begäran.


Köp och användning av Mobile Pass

Då Train Planet är återförsäljare av Mobile Pass så gäller villkoren som stadgas av Eurail. Du måste följa dessa villkor för att säkerställa att ditt Mobile Pass anses giltigt vid inspektion. Du hittar denna information här: https://www.interrail.eu/content/dam/pdfs/terms-and-conditions/CoU%20SCIC-RPT_v7.pdf


Värdehandlingar

Fysiska produkter är värdehandlingar och ni bär ansvar för att dessa förvaras och behandlas på lämpligt sätt. För borttappade, stulna, förvanskade eller på annat sätt förverkade produkter utgår ingen ersättning.


Reseoperatörernas villkor

Våra produkter omfattas i förekommande fall, utöver dessa villkor, av reseoperatörernas egna villkor. Ni ansvarar för att ha tagit del av, och godkänner, respektive reseoperatörs villkor i samband med att ni godkänner våra villkor.


Distribution

Distributionssätt och leveranstid varierar beroende på vald produkt, kanal och marknad. Digitala produkter skickas i samband med slutförd bokning, alternativt i anslutning till avresa, beroende på vad som är mest fördelaktigt. När digitala produkter är skickade anses de vara levererade om ni inte meddelar oss att de saknas i så god tid att vi kan distribuera produkterna på nytt. Fysiska produkter skickas efter slutförd bokning enligt val i utcheckningen. När fysiska produkter har tagits emot av er, eller finns tillgängliga för uthämtning hos ett ombud, anses de vara levererade. Notera att produkterna är värdehandlingar och måste tas emot, eller hämtas ut, personligen av er och ni måste kunna styrka er identitet med giltig fotolegitimation. Fraktavgift för distribution av fysiska produkter debiteras enligt aktuell prislista. Om ni underlåter att hämta ut, ta emot, eller på annat vis förhindrar att leverans kan genomföras, debiterar vi en returavgift per tillfälle. Om biljetterna inte kan om levereras avbokas och återköps biljetterna om möjligt. Vid om leverans debiterar vi ny fraktavgift för att täcka våra kostnader.


Ändringar

Efter att köpet har genomförts och eventuella ändringar måste göras tas en avgift ut beroende på ärendets karaktär.


Avbokning och återköp

När bokningsprocessen är klar och en beställning har skapats kommer kunden att omfattas av denna återbetalningspolicy. Avbokning och återköp genomförs enligt reseoperatörernas respektive regler. Resan ska avbokas senast dagen innan avresa och ev. fysiska produkter måste returneras inom en kalendermånad från samma datum. Ni står själva för returkostnad och bär ansvaret för produkterna tills dess att de är åter hos oss. Vid avbokning eller återköp återbetalas inte bokningsavgiften. Fraktavgift återbetalas endast vid utnyttjande av ångerrätt. Återbetalning sker så fort som möjligt från avbokningstillfället eller tills ni har meddelat oss era bankuppgifter eller motsvarande. För inrikesresor erbjuder vi två biljettyper: ”Kan inte ombokas/återbetalas” och ”Kan återbetalas”. ”Kan inte ombokas/återbetalas” Kan vare sig ombokas eller återbetalas.”Kan återbetalas” Kan återbetalas om biljetten avbokas innan ordinarie avgångstid. Bokningsavgift återbetalas ej. Återköp av tågkort kan göras så länge Passet inte är aktiverat och att det sker inom Passets giltighetstid. Om det gäller ett rabatterat Pass kan andra regler gälla. Kampanjkort kan vara icke-återbetalningsbara eller ej utbytbara. Möjligheten att återbetala eller byta ett kampanjpass kommer att anges specifikt i kampanjerbjudandet.


Betalning

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna. För att kunna erbjuda olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören Klarna. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy. Priser för många av våra produkter är rörliga och varierar därför fortlöpande. De priser som är aktuella vid tidpunkten för bokningens slutförande är slutgiltiga. Bokningsavgift och moms ingår i alla priser om inget annat anges.


Ångerrätt

Ångerrätt gäller ej vid köp av produkter så som tågkort, tåg/bussbiljetter som är specificerad till viss tid eller plats. Vid köp av presentkort har ni ångerrätt i 14 dagar från och med den dag inköpet gjordes. För att åberopa ångerrätt ska ni meddela oss inom ångerfristen. I händelse av att produkterna minskat i värde justeras den summa som kan återbetalas med motsvarande belopp.


Resenärens handlingar

Ni ansvarar själva för att införskaffa information om, och medtaga, de handlingar som krävs inför varje resa. Detta inkluderar giltiga identitetshandlingar såsom exempelvis fotolegitimation, pass och/eller visum beroende på resans egenskaper.


Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd är ett valfritt tillval som erbjuds för vissa produkter i utvalda kanaler och marknader. Avbeställningsskydd berättigar er till full återbetalning om resan förhindras på grund av sjukdom eller dödsfall, av er eller närstående. Nära anhörig räknas som föräldrar, mor-och farföräldrar, barn, syskon, make/maka/sambo, partner. Om en person i resesällskapet eller nära anhörig blir sjuk och uppvisar läkarintyg får återköp även göras till fullt belopp av medresenärernas/de nära anhörigas biljetter om de avstår helt från resan. För att utnyttja avbeställningsskyddet ska resan avbokas senast dagen före avresa. Avbeställningsskydd återbetalas aldrig. Avbeställningsskyddet täcker inte kampanj-Interrailprodukter som ej är återbetalningsbara och/eller ej utbytbara.


Avgifter

Om den första kostnadsfria offerten inte accepteras eller om omfattande ändringar görs i det ursprungliga erbjudandet debiteras en avgift. Beloppet på avgiften kommer att specificeras i erbjudandet och kommer att baseras på de ytterligare resurser som krävs för att revidera offerten. Observera att denna avgift är ej återbetalningsbar. Vid bokning via vår kundtjänst tillkommer en serviceavgift till den totala kostnaden för bokningen. Denna avgift är nödvändig för att täcka de ytterligare resurser som krävs för att bearbeta och utföra beställningar manuellt. Serviceavgiften kommer att specificeras innan du slutför bokningsprocessen. Observera att du kan undvika denna avgift genom att använda vårt onlinebokningssystem. I vissa fall kan en extra avgift krävas för att slutföra en beställning. Sådana avgifter kan vara nödvändiga för att täcka oväntade kostnader, såsom ökade transport- eller logiavgifter, eller för att täcka utgifter som uppstår till följd av särskilda önskemål från kunden. Kunden kommer att meddelas om sådana avgifter innan beställningen slutförs och kommer att ha möjlighet att acceptera eller avböja tilläggsavgifterna. Underlåtenhet att betala extra avgifter kan leda till att beställningen annulleras. Observera att dessa avgifter är ej återbetalningsbar.


Bedrägeripolicy

Vi reserverar rätten att ensidigt och utan förhandsinformation annullera er bokning för den händelse att vi har starka skäl att misstänka att bokningen utgör en del av ett bedrägeri. Bekräftade bedrägerier polisanmäls utan undantag och faktiska upplupna omkostnader faktureras.


Integritetspolicy

Vi behandlar era personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen och all annan tillämplig lagstiftning. När ni delger oss era uppgifter, oavsett orsak, så samtycker ni också till att vi och våra samarbetspartners använder uppgifterna enligt följande. Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden gentemot er; för att utföra kreditprövning i förekommande fall; för att informera er i samband med beställning; samt i marknadsföringssyfte. Alla uppgifter som vi lagrar förvaras säkert och delas aldrig med utomstående eller tredje part, undantaget i den mån det är nödvändigt enligt ovan. Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten.


Sociala medier-policy

Vi uppmuntrar till en aktiv och transparent dialog med våra kunder i sociala medier. Vår ambition är därför att alltid så hjälpsamt som möjligt, och så snabbt som möjligt, besvara samtliga kommentarer, inlägg och meddelanden. För att dialogen ska vara konstruktiv förutsätter vi ömsesidig ärlighet och god ton. Till god ton hör att diskussionen är fri från svordomar, sexism, rasism eller andra nedlåtande formuleringar. Med ärlighet avses att osanna påståenden eller faktafel inte ska publiceras då detta kan missleda andra som tar del av dialogen. Inlägg, kommentarer, meddelanden och motsvarande som inte följer denna policy kan komma att raderas eller på annat vis begränsas utan förhandsinformation.


Lagstadgad information

Vi använder cookies (”kakor”) vilket är små textfiler som lagras på er dator för att möjliggöra att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt. Om ni använder någon av våra webbplatser så godkänner ni att vi använder kakor. Kakor har många användningsområden och de allra flesta webbplatser använder kakor. Om ni inte godtar detta kan ni stänga av lagring av kakor i er webbläsare eller välja att inte använda våra tjänster. Vi förbinder oss inte att följa beslut som Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) fattar. I händelse av tvist gör vi en samlad bedömning från fall till fall vilket i mesta möjliga mån är till er fördel. I händelse av tvist har ni rätt att begära alternativ tvistlösning genom Europeiska unionens ODR-plattform på webbadressen ec.europa.eu. Båda parter måste på förhand vara överens om att lösa tvisten genom denna plattform för att tvisten ska kunna lösas där.